Redmoto ühised sõidutreeningud ja klubisari on edasi lükatud!

Redmoto klubil on oma liikmetele selleks sõiduhooajaks planeeritud ühistreeningud ning klubi sari, mis lükkuvad edasi olukorra normaliseerumiseni! Tegevustega teeme algust KOHE kui normaalne elukorraldus on taastunud! 

Senimaani aga meie klubi järgib EOK ja Vabariigi Valitsuse korraldusi eriolukorra ajal ning peab kinni spordiklubidele antud juhistest ja soovitustest. 

Sporditegevusega seoses kuni 1. maini:

  • keelatud on organiseeritud huvi- ja treeningtegevus, sh ühistreeningud;
  • keelatud on spordi- ja liikumisvõistluste ja -ürituste korraldamine;
  • vastavalt eriolukorra juhi 14. märtsi korraldusele kehtib liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld avalikuks kasutamiseks mõeldud spordisaalides, jõusaalides, saunades, spaades, spordiklubides, basseinides, veekeskustes, ujulates, päevakeskustes ja laste mängutubades. Juhul kui asutusel on hooneid ja teenuseid, mis selle määratluse alla kuuluvad, siis need on eriolukorras keelatud.Eriolukorra ajal tohivad nendes rajatistes viibida ainult nimetatud asutuste töötajad;
  • ka vabas õhus asuvates spordirajatises (või mujal vabas õhus) ei ole lubatud korraldada keskselt koordineeritud (nt spordiklubi või treeneri või juhendaja poolt) treeninguid või muid ühistegevusi; 
  • treening- ja sporditegevuses kasutatavad vahendid ei tohi olla ühiskasutuses, kasutada tohib ainult isiklikke vahendeid;
  • mitte korraldada koolitusi ega muid kokkusaamisi;
  • vajadusel võib korraldada ja juhendada individuaalseid treeninguid ohututes välitingimustes;
  • soovitav on koostada ja saata individuaalse treenimise soovitused ja plaanid e-sidevahendite teel;
  • treeneritoetuse taotlemine ja eraldamine, töötasu maksmine jätkub senikehtivas korras;
  • paikvaatlusi olukorra normaliseerumiseni ei korraldata.

Samuti tuleb arvestada, et keelatud on nii avalikud kogunemised kui ka spordivõistlused.
Kultuuriministeerium kinnitab, et klubid ja treenerid ei tohi initsieerida tegevusi, mis toovad inimesi kokku ja suurendab viiruse leviku ohtu, ka välisrajatistel.
Riik loodab kõigi Eesti inimeste panusele eriolukorra reeglite järgimisel. Kui siiski keegi paneb toime rikkumisi, on võimalik määrata sunniraha eraisikule kuni 2000 eurot ja juriidilisele isikule kuni 9600 eurot.

Rohkem infot: www.valitsus.ee ja www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond